Чораклик ва йиллик ҳисоботлар

2018 йилда амалга оширилган ишлар ҳамда 2019 йилда амалга оширилиши режалаштирилган ишлар тўғрисида

МАЪЛУМОТ

Махаллий бюджет.   

2018 йилда. Махаллий бюджет даромадлар режаси 17 млрд. 598 сумга белгиланган булиб, хакикат 19 млрд. 741сум ёки 110,1 фоизга бажарилди. Тасдикланган  режага нисбатан +2 млрд 143 млн сумга кўп соликлар туширилишига эришилди.

Контингент 53 млрд 317 млн сумга белгиланган булиб, хакикатда 71 млрд 438 сумга ёки  137 фоизга таъминланди (+18 млрд 121 млн.сум).

2019 йилда. Даромадлар режаси  30,1 млрд сумга, харажатлар режаси 151,8 млрд сумга тасдикланган. Тансферт 121,7 млрд сумни ташкил килиб, харажатларнинг 80 фоизига тугри келади.

Умумий харажатларнинг 90 млрд. суми (59,3 фоизи) Халк таълими,  15,4 млрд суми (10,1 фоизи) мактабгача таълим, 29,6 млрд суми (19,4 фоизи) согликни саклаш сохаларига йуналтирилади.

Экспорт.

2018 йилда жами  27 млн.  15 минг  долларга экспорт режаси белгиланган булиб,  амалда  13 млн. 842  минг долларга ёки  51  фоизга йиллик режа бажарилди. 2017 йил якунига нисбатан худудий экспорт хажми +4343 минг долларга, шундан саноат +36 минг долларга, кишлок хужалик махсулотлари + 4307 минг долларга купайган.

Жумаладан,  сектор кесимида:

1 сектор (туман ҳокими) бўйича жами бўлиб, 9459 минг АҚШ долларга ёки 59 фоизга. 2 сектор (туман прокурори) бўйича жами бўлиб, 3671  минг АҚШ долларга ёки 38 фоизга, 3 сектор (туман ИИБ) бўйича жами булиб, 376 минг АҚШ долларга ёки 63 фоизга,4 сектор (туман ДСИ) бўйича жами бўлиб, 336 минг АҚШ долларга  ёки 40 фоизга ижроси таъминланган.

(1-август холатида жами 9 та экспортёр мавжуд булиб, экспорт хажми 10 млн 19 минг долларни, шундан саноатда 1 та субъектда 112 минг долларни, кишлок хужалигида 9 субъект 9 млн 907 минг долларни ташкил килган)

(2019 йил 1-январ холатида  холатида жами 15 та экспортиёр мавжуд булиб, экспорт хажми 13 млн 842 минг долларни, шундан саноатда 2 та субъектда 144 минг долларни, кишлок хужалигида 13 субъект 13 млн 698 минг долларни ташкил килган)

Август декабр ойларида экспортёрлар сони + 6 тага, шундан саноатга  +1 тага ва кишлок хужалигига +5 тага купайди.

(2017 йил якуни билан 6 та (1 саноат ва 5 та кишлок хужалиги) экспортёр лар томонидан жами 9 млн 499 минг долларга, шу жумладан 108 минг саноат ва 9 млн 391 минг доллар кишлок хужалик махсулотлари экспорт килинган)

Тадбиркорлик фаолияти. 2019 йилнинг 1-декабр холатида жами 784 та кичик бизнес корхоналари мавжуд булиб, шундан фаолият курсатаётган корхоналар 746 тани (95 фоизни),  фаолият курсатаётган корхоналар 39 тани (5 фоизни) ташкил килиш.

Руйхатга олинган корхоналарнинг 65 кишлок хужалиги, 185 таси саноат, 105 таси саноат, 228 таси савдо, 49 таси ташиш ва саклаш, 59 овкатланиш, 9 таси алока, 20 таси согликни саклаш, 65 таси бошка сохаларга тугри келади.

 39 та фаолият курсатмаётган субъектлар мавжуд булиб, шундан 9 таси саноат, 5 таси кишлок хужалиги, 11 таси савдо, 3 таси курилиш, 2 таси ташиш ва саклаш, 3 таси хизмат курсатиш ва 6 таси бошка сохалардаги тадбиркор хисобига тугри келади.

Максадли дастурлар. Туманда 2018 йил мобайнида саноат, кишлок хужалик ва сервис сохаларида амалга оширилиши тасдикланган лойихалар жами  45 та лойихалар киритилган булиб, ушбу лойихаларнинг ишга туширилиши учун жами 103 млрд.  сўм, шу жумладан 89 млрд сум лойиха ташабускорлари ва 15 млрд. сўм тижорат банк кредитлари сарфланиши натижасида 375 та  янги ишчи ўринлари яратилди.

Мисол учун. Ворсин кишлогида “Азия Метал Стандарт” МЧЖ томонидан бир йилда 2 минг тонна никел копламали куввурлар ишлаб чикариш линияси ишга туширилди. Лойихага  жами 16,1 млрд. сум маблаглари сарфланиб, 15 та янги иш уринлари яратилди.

Тайлок кишлогида “Ойл Групп  Суппле”  КК томонидан бир йилда                    12 минг дона  автомобил шиналарини янги коплама билан коплаш линияси ишга туширилди. Лойихага  жами  28 млрд. сум маблаглари сарфланиб, 15 та янги иш уринлари яратилди.

Адас кишлогида “Сиёб Шавкат Орзу”  кушма корхонаси томонидан 500 минг бош  ишга  туширилди. Лойихага  жами 6,2 млрд. сум маблаглари сарфланиб, 18 та янги иш уринлари яратилди.

2019 йил мобайнида саноат, кишлок хужалик ва сервис сохаларида амалга оширилиши тасдикланган лойихалар жами  109 та лойихалар киритилган булиб, ушбу лойихаларнинг ишга туширилиши учун жами 243 млрд.  сўм, шу жумладан 142 млрд сум лойиха ташаббускорлари ва 101 млрд. сўм тижорат банк кредитлари сарфланиши хисобига  483 та  янги ишчи ўринлари яратилади.

Мехнат баланси. Ахоли сони 193,2 минг нафар, мехнат ресурслари 107,9 минг нафарни, иктисодий фаол ахоли 77,6 минг нафарни, ишсизлар               4,1 минг нафарни, расмий ишсизлик даражаси 5,2 % ни ташкил килади.

Бандлик.  2018 йил  Дастур асосида  4914  янги иш уринлари яратилиши белгиланган булиб, хакикатда  4940 тага ёки 100,5 фоизга ижроси таъминланди.

Яратилган иш уринларининг 781  таси максадли дастурлар, (28 таси буш турган объектларнинг ишга туширилиши, 200 таси инфратузилма объектларининг курилиши хисобиган,  228 таси кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантириш хисобига) 1450 таси тижорат банкларининг кредитлари хисобига, 257 таси кишлок хужалигини ривожлантириш хисобиган 1760 таси томорка хужаликларини ривожлантириш хисобига тугри келади.

2018 йил Дастур асосида 4914 янги иш уринлари яратилиши белгиланган булиб, хакикатда  4940 тага ёки 100,5 фоизга ижроси таъминланди.

Яратилган иш уринларининг 781  таси максадли дастурлар, (28 таси буш турган объектларнинг ишга туширилиши, 200 таси инфратузилма объектларининг курилиши хисобиган,  228 таси кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантириш хисобига) 1450 таси тижорат банкларининг кредитлари хисобига, 257 таси кишлок хужалигини ривожлантириш хисобиган 1760 таси томорка хужаликларини ривожлантириш хисобига тугри келади.

2019 йил Дастур асосида 4292 янги иш уринлари яратилиши белгиланган.Бунинг 213 таси кичик лойихалар, 55 таси МТТлар, 137 таси хунармандчиликни ривожлантириш, 970 таси тижорат банк кредитлари, 75 таси бандлик жамгармаси, 283 таси фермер ва дехкон хужаликлари, 432 таси “Ёшлар келажагимиз”  жамгармалари маблаглари хисобига тугри келади. 

Инвестиция  Ушбу дастурларни амалга оширилиши натижасида 2018 йилнинг 1 январ ҳолатига 1046 минг АҚШ доллари миқдорида  тўғридан-тўғри  хорижий инвестиция киритилган.

Жумладан секторлар кесимида:

1 сектор (туман ҳокими) бўйича жами бўлиб, 350 минг АҚШ доллар,

2 сектор (туман прокурори) бўйича жами бўлиб, 501 минг АҚШ оллар,

3 сектор (туман ИИБ) бўйича жами булиб, 105 минг АҚШ доллар,

4 сектор (туман ДСИ) бўйича жами бўлиб, 91 минг АҚШ доллар миқдорида  хорижий инвестиция киритилган.

Тойлоқ туманида 2019-2020 йилларда жами лойиха қиймати 558,8млрд.сум(тугридан тўгри инвестиция миқдори 20.1 млн АҚШ доллари) бўлган 55 та йирик лойихалар амалга оширилади. Натижада 1146 та янги иш ўрни яратилади. Шундан:

Саноат йуналишида 148,2 млрд.сумлик(тугридан тўгри инвестиция миқдори 2.9 млн АҚШ доллари) 11 та лойихада 370 та янги иш ўрни

Хизмат курсатиш йуналишида 79,2 млрд.сумлик(тугридан тўгри инвестиция миқдори 7.2 млн АҚШ доллари) 11 та лойихада 263 та янги иш ўрни

Қишлоқ хўжалиги йуналишида 331,4млрд.сумлик(тугридан тўгри инвестиция миқдори 10.0 млн АҚШ доллари) 33 та лойихада 513 та янги иш ўрни

Секторлар кесимида:

1-секторда киймати 67,9 млрд.сумлик 12 та лойиха(инв.микдори 6,2 млн.доллар)

2-секторда киймати 426,4 млрд.сум 18 та лойиха(инв.микдори 10,0 млн.доллар)

3-секторда киймати 41,2 млрд.сумлик 15 та лойиха(инв.микдори 3,5 млн.доллар)

4-секторда киймати 23,3 млрд.сумлик 10 та лойиха(инв.микдори 0,4 млн.доллар)

 

201-2020 йилларда жами 55 та лойихалар ишга туширилиб, 1146 та янги иш уринлари яратилади.

-2019 йилнинг 1-чорагида 1 та корхона ишга туширилиб, 4 та иш урни яратилади.

-2019 йилнинг 2-чорагида 9 та корхона ишга туширилиб, 131 та иш урни яратилади.

-2019 йилнинг 3-чорагида 17 та корхона ишга туширилиб, 110 та иш урни яратилади.

-2019 йилнинг 4-чорагида 21 та корхона ишга туширилиб, 112 та иш урни яратилади.

-2020 йилда 7 та корхона ишга туширилиб, 789 та иш урни яратилади.

 

Тўғридан тўғри хорижий инвестиция лойихалари

 

Сек

тор

Ташаббускор

Лойиҳа номи

Лойиҳа қиймати,
млрд сўмда

шужумладан, молиялаштиришманбалари

Ишўринлари

ўзмаблағи,
 млрд. сўм

банккредити
(инвестицияси),
 млрд. сўм

хорижий кредит линия,
(минг долл.)

хорижий инвестиция, (минг долл.)

 

Жами

55

558,8

375,3

8,9

850

20 100

1146

2-сектор

"Маҳмуд Самарқандий" МЧЖ

Замонавийиссиқхонаташкилқилиш

304,2

220,7

 

 

10 000

420

1-сектор

"Brobeans" МЧЖ

Эко туризмниривожлантиришучун логистика маркази, меҳмонхонаташкилэтиш

58,1

6,7

 

 

6 200

170

3-сектор

"JapanTradingcompany" МЧЖ

Тиббиётқўлқоплари, шиприцишлабчиқаришниташкилэтиш

20,9

0,0

 

 

2 500

120

3-сектор

"JapanTradingcompany" МЧЖ

Замонавий гипермаркет

8,3

0,0

 

 

1 000

35

4-сектор

Сочак экспорт интерпрайс

Печений вакандолатмахсулотлариишлабчикариш

6,7

0,0

3,3

 

400

50

 

 

Ушбу лойихаларнинг амалга оширилиши натижасида далат бюджетига жами 6.3 млрд.сум микдорида солик ва туловлар хисобланади:

 

 

Соха

Яратиладиган иш урни

Йиллик товар айланмаси млрд.сум

Тўланадиган соликлар

Сони

иш ўрни

ЖАМИ

Подоход млрд.сум

Пенсия жамгармаи млрд.сум

ягона солик солик имтиёзлари билан бирга млрд.сум

 

55

1146

284,8

8,89

1,28

1,28

6,3

Қишлокхужалиги

33

513

126,5

0,74

0,37

0,37

 

Саноат

11

370

93,0

4,78

0,53

0,53

3,7

Хизмат

11

263

65,3

3,37

0,38

0,38

2,6

Туризм соҳаси. Туманда ички ва ташқи туризмни ривожлантириш  туристлар оқимини кўпайтириш мақсадида, Боғизагон МЧЖ, “Агромир адас” қўшма корхоналарида вино дегустация заллари,   “Сиёб саховати” қўшма корхоналари ҳудудида консерва маҳсулотлари кўргазмаси, “Сиёб Шавкат Орзу” фермер хужалигида агротуризм мажмуасини, ҳунармандчилик наъмуналари, рассомчилик ва амалий санъат асарлари кўргазмаси ташкил этилган.

Шунингдек жами 26 ўринли  қулай шарт-шароитларга эга  3 та уй меҳмонхонаси ташкил этилган бўлиб, ушбу уй меҳмонхоналари туман марказида жойлашган.

Ўзбекситон Республикаси Вазирлар маҳкамасининг “2017-2019 йилларда Самарқанд шаҳри ва Самарқанд вилоятининг туризм салоҳиятини