Умумий маълумотлар

2018 йилда амалга оширилган ишлар ҳамда 2019 йилда амалга оширилиши режалаштирилган ишлар тўғрисида

МАЪЛУМОТ

Махаллий бюджет.   

 

2018 йилда. Махаллий бюджет даромадлар режаси 17 млрд. 598 сумга белгиланган булиб, хакикат 19 млрд. 741сум ёки 110,1 фоизга бажарилди. Тасдикланган  режага нисбатан +2 млрд 143 млн сумга кўп соликлар туширилишига эришилди.

Контингент 53 млрд 317 млн сумга белгиланган булиб, хакикатда 71 млрд 438 сумга ёки  137 фоизга таъминланди (+18 млрд 121 млн.сум).

2019 йилда. Даромадлар режаси  30,1 млрд сумга, харажатлар режаси 151,8 млрд сумга тасдикланган. Тансферт 121,7 млрд сумни ташкил килиб, харажатларнинг 80 фоизига тугри келади.

Умумий харажатларнинг 90 млрд. суми (59,3 фоизи) Халк таълими,  15,4 млрд суми (10,1 фоизи) мактабгача таълим, 29,6 млрд суми (19,4 фоизи) согликни саклаш сохаларига йуналтирилади.

Экспорт.

2018 йилда жами  27 млн.  15 минг  долларга экспорт режаси белгиланган булиб,  амалда  13 млн. 842  минг долларга ёки  51  фоизга йиллик режа бажарилди. 2017 йил якунига нисбатан худудий экспорт хажми +4343 минг долларга, шундан саноат +36 минг долларга, кишлок хужалик махсулотлари + 4307 минг долларга купайган.

Жумаладан,  сектор кесимида:

1 сектор (туман ҳокими) бўйича жами бўлиб, 9459 минг АҚШ долларга ёки 59 фоизга. 2 сектор (туман прокурори) бўйича жами бўлиб, 3671  минг АҚШ долларга ёки 38 фоизга, 3 сектор (туман ИИБ) бўйича жами булиб, 376 минг АҚШ долларга ёки 63 фоизга,4 сектор (туман ДСИ) бўйича жами бўлиб, 336 минг АҚШ долларга  ёки 40 фоизга ижроси таъминланган.

(1-август холатида жами 9 та экспортёр мавжуд булиб, экспорт хажми 10 млн 19 минг долларни, шундан саноатда 1 та субъектда 112 минг долларни, кишлок хужалигида 9 субъект 9 млн 907 минг долларни ташкил килган)

(2019 йил 1-январ холатида  холатида жами 15 та экспортиёр мавжуд булиб, экспорт хажми 13 млн 842 минг долларни, шундан саноатда 2 та субъектда 144 минг долларни, кишлок хужалигида 13 субъект 13 млн 698 минг долларни ташкил килган)

Август